Home / Informatie / CV houtkachels / Buffervaten

 

Informatie over de aansluiting: met of zonder buffervat

De keuze voor een buffervat

buffervaten Een buffervat kan zorgen voor opslag van warmte. Als de cv kachel teveel warmte afgeeft voor het cv systeem kan een buffervat een optie zijn. Het buffervat kan teveel opgewekte warmte opslaan, dat niet direct benodigd is.

Is het cv systeem groot genoeg, dan zal een buffervat niet noodzakelijk zijn. De warmte wordt dan via een openverdeler bij de cv ketel verspreid worden over het cv systeem.

Is het cv systeem niet groot genoeg dan zal men kunnen kiezen voor een buffervat. Afhankelijk van het vermogen van de cv kachel kiest men een buffervat dan passend is. Als advies geven we aan dat een buffervat maximaal 50 liter per cv zijdige kW is. Een 10 kW cv kachel zal dus op een buffervat van maximaal 500 liter kunnen worden aangesloten. Is het buffervat groter (bijv. 1000 liter) dan kan het lang duren voordat het vat wordt verwarmd. De klant zal dan het gevoel krijgen dat de cv kachel onvoldoende warmte geeft. Als het buffervat toch te groot is, kan men eventueel de retourleiding verhogen, waardoor het vat als het ware verkleind wordt. Daarnaast heeft Nordic Fire een extra oplossing waarbij eerst het CV systeem wordt verwarmd en pas nadat het systeem warm is wordt er warmte afgegeven aan het buffervat. Dit noemen we het ‘comfortsysteem’

 

Bereken hoe snel u uw buffervat kunt verwarmen

Men kan zelf eenvoudig het vermogen bepalen dat nodig is om water (bijvoorbeeld een buffervat) te verwarmen. Hiervoor gebruiken we de formule:

P = m x c x ∆t x 1/3600 (kw)

P = vermogen in kW
m = massa van het medium in kg dat in één uur opgewarmd dient te worden
c = soortelijke warmte in kJ/kg.K
∆t = t2-t1 (eindtemperatuur – begintemperatuur) in °C
ᵨ = dichtheid van het medium (kg/m3); ᵨ = m / V (kg/m3)
c water = 4,187 kJ/kg.K
ᵨ water = 1000 kg/m3d dus 1000 ltr (1m3) water = 1000 kg

Om eventuele warmteverliezen, afwijkingen in de voedingsspanning en weerstand van de verwarmingsspiraal, te compenseren verhogen we het berekende vermogen met een ervaringspercentage van 20%.

P = m x 4,187 x ∆t x 1/3600 x 1,2 (kW)

Opwarmtijd

Het berekende vermogen “P” is benodigd om “m” kg water in 1 uur, “∆t” op te warmen.
Indien men in een half uur wilt verwarmen dan moet men dus 2 x zo snel verwarmen en dientengevolge moet men dan het berekende vermogen eveneens met een factor 2 vermenigvuldigen.

Rekenvoorbeeld

Hoeveel vermogen is er benodigd om 500kg (500Ltr) water in 2 uur 30°C op te warmen?
m = 500kg
c = 4,187 kJ/kg.K
∆t = 30°C

P = 500 x 4,187 x 30 x 1/3600 x 1,2 = 20,94kW

In twee uur is dan 20,96 / 2 = 10,47kW benodigd. Let wel op, dat u rekening houdt met leidingverliezen en afkoeling van het buffervat. Hierdoor is mogelijk iets meer vermogen nodig.

 

Soorten buffervaten

Er zijn vele soorten buffervaten. Een standaard buffervat is een leeg groot vat. Deze kan voorzien worden van diverse spiralen, waarbij bijv zonnecollectoren op kunnen worden aangesloten. Ook is het mogelijk een buffervat te voorzien van een tapwaterwisselaar of rvs drinkwater spiraal, zodat ook uw tapwater verwarmd kan worden.

Er zijn gelaagde en niet gelaagde bufervaten. Het voordeel van niet gelaagde buffervaten is dat deze goekoper zijn. Echter bij gelaagde buffervaten ligt het rendement hoger omdat er minder menging ontstaat in het systeem.

 buffervatsimpel   Buffer_1spiraal_+tapwaterspiraal1   gelaagdbuffervat
Standaard buffervat   Buffervat met een spiraal voor een zonnecollector en voorzien van een tapwater spiraal RVS   Gelaagd buffervat voorzien van spiralen voor zonnecollectoren en een tapwaterspiraal.